grammateia.jpg
Αρχική Γραμματεία Ανακοινώσεις

Αιτήσεις ορκωμοσίας

Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι τις 25 Απριλίου 2016, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίσουν
1. φοιτητική ταυτότητα,
2. φοιτητικό εισιτήριο (πάσο),
3. παράβολο των 15 ευρώ από το ταμείο του Πανεπιστημίου.

Από τη Γραμματεία

Αθήνα , 6 Απριλίου 2016

 

Αποτελέσματα ERASUMS+ 2016-2017

Αγαπητοί Φοιτητές και Φοιτήτριες του Τμήματος ΟΔΕ.

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ 2016-2017. Για να δείτε το αρχείο κάντε κλικ εδώ.

Η τελική επιλογή γίνεται από το ίδρυμα υποδοχής, το οποίο πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες όπως π.χ. κατοικία.

Παρακαλείσθε θερμά να μη προβείτε σε αγορά εισιτηρίου ή προκαταβολή ενοικίου διότι θα περιμένουμε πρώτα το ΙΚΥ να μας ανακοινώσει στις αρχές Ιουνίου την χρηματοδότηση που θα δώσει στο πανεπιστήμιό μας για το Πρόγραμμα Erasmus+ 2016-2017 και τότε θα αναρτήσουμε σχετική ανακοίνωση.

Σας ευχόμαστε μία επιτυχή συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Erasmus+.

Γραμματεία ΟΔΕ
Ιφιγένεια ΠΑΝΟΠΟΎΛΟΥ
Σπυριδούλα ΔΡΑΚΟΥ
Τηλ: 210 8203375

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
23 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΤΗΝ ΕΕ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 08 – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας (ΙΚΥ) το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει 23 θέσεις πρακτικής άσκησης σε αντίστοιχες Πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό (στην Ε.Ε. και την Τουρκία), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Oι θέσεις πρακτικής αφορούν συγκεκριμένα στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών και είναι διάρκειας 3-6 μηνών.


Τα κριτήρια επιλογής που θέτει το ΥΠΕΞ είναι τα εξής:

Σπουδές στους τομείς: Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Πολύ καλή γνώση Windows, MS Office

Μ.Ο. βαθμολογίας

Εξάμηνο φοίτησης. Θα προτιμηθούν τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Ξένες γλώσσες: Aγγλικά-άριστη γνώση (C2).

Ενδεχόμενη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να γνωρίζει ο φοιτητής τη γλώσσα, στη χώρα της οποίας βρίσκεται η εκάστοτε Πρεσβεία μας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στην προκήρυξη αυτή με τα Τμήματα στα οποία διδάσκονται Οικονομικές Επιστήμες & Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, που μπορούν να συμπεριλάβουν τα ανωτέρω κριτήρια του ΥΠΕΞ στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των φοιτητών, σε συνδυασμό με τα εκάστοτε κριτήρια που θέτουν παγίως τα τμήματα αυτά για την επιλογή φοιτητών για πρακτική άσκηση Εrasmus+.

Διευκρινίζεται ότι το ΥΠΕΞ επιθυμεί η τελική επιλογή των φοιτητών να γίνει από τους Πρέσβεις και για το λόγο αυτό ενδέχεται οι φοιτητές να κληθούν σε συνέντευξη (μέσω skype).
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται έγγραφο αποδοχής από τον φορέα υποδοχής, όπως συνήθως γίνεται στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών.

Κατά συνέπεια, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής εκ μέρους των τμημάτων του ΟΠΑ των φοιτητών για τις συγκεκριμένες θέσεις, το ίδρυμά μας θα αποστείλει στο ΥΠΕΞ την κατάσταση με τους 5 πρώτους φοιτητές κατά αύξουσα σειρά με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης σε συνδυασμό με τα κριτήρια των τμημάτων μας.

Οι θέσεις αυτές είναι 5 για το ΟΠΑ και οι φοιτητές που θα τύχουν της τελικής επιλογής από το ΥΠΕΞ θα λάβουν υποτροφία 3 μηνών από τη χρηματοδότηση του ΙΚΥ για το Πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αποστείλει στο ΥΠΕΞ κατάσταση με τους πέντε (5) πρώτους φοιτητές σε αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.

Για την τελική επιλογή των φοιτητών από τις Πρεσβείες για τις συγκεκριμένες θέσεις δεν φέρει ευθύνη το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το ΙΚΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις καθώς και για τα αναμενόμενα καθήκοντα των φοιτητών, παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα κείμενα «The Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic» και την κατάσταση «ECA Offices in the EU and Turkey».
_______________________________________________________________________


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: εδώ 
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Ζητείται από τη Γραμματεία του αιτούντος με τη συναίνεσή του)
3. Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
4. Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά).
5 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
6. Συμπλήρωση του εγγράφου Erasmus+ Training Agreement.
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές, απαιτείται έγκριση της Πρακτικής Άσκησης και αναγνώριση αυτής με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS με την υπογραφή του Ακαδημαϊκού Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος.
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, απαιτείται έγκριση της Πρακτικής Άσκησης και αναγνώριση αυτής με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS με την υπογραφή του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος.


Προσοχή:
Οι φοιτητές πριν την υποβολή της αίτησής τους καλούνται να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus+ των Τμημάτων τους ή με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, κατά περίπτωση .

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ:

√ Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Galanaki@aueb.gr ή vikipap@aueb.gr

ή
√ Μέσω fax: 210 8228419


Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ακόλουθοι:

Α. Τελειόφοιτοι φοιτητές των 3 τμημάτων που προαναφέρθηκαν και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον το 90% των μαθημάτων των προηγουμένων ετών.
Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές των 3 τμημάτων που προαναφέρθηκαν.

Παραθέτουμε παρακάτω τα ποσά υποτροφιών για Πρακτική Άσκηση που αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για να έχουν μία σχετική πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι.
Για το 2016-2017 δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα ποσά των υποτροφιών αυτών εκ μέρους του ΙΚΥ.


ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2015-2016
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

    Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα) 
Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης 
Αγγλία 
Αυστρία
Γαλλία
Δανία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λιχτενστάιν
Νορβηγία
Σουηδία
Φινλανδία 
 600
Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
 
Βέλγιο
Γερμανία
Ελλάδα
Ισλανδία
Ισπανία
Κροατία
Κύπρος
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Τουρκία 
Τσεχία
 550
Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης
Βουλγαρία
Εσθονία
Λετονία
Λιθουανία
Μάλτα
Ουγγαρία
ΠΓΔΜ 
Πολωνία
Ρουμανία
Σλοβακία
500________________________________________________________________________

The Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic

The Ministry of Foreign Affairs conducts the country’ s foreign policy, represents the country before other states and international organizations, participates on its behalf in international cooperation initiatives and mechanisms at the international, European and regional levels and advocates Greek interests, both public and private, abroad.
Economic Diplomacy- The Economic and Commercial Affairs (ECA) Offices
Interns will be able to participate in the daily program of the Economic and Commercial Affairs Office in the receiving state.
The Economic and Commercial Affairs Offices form part of the Diplomatic Authorities of Greece. Their primary role is to enhance the trade and economic interests of the Hellenic Republic in the respective country, through promoting and facilitating the expansion of Greek exports of goods and services, monitoring imports, attracting foreign investment in Greece and enhancing bilateral business cooperation. This role includes:
• Promoting Greece as an international business and services centre
• Encouraging foreign investment and stimulating business interest in Greece
• Developing commercial relations and business contacts with foreign importers and distributors.
• Enhancing the image of Greece as a reliable trading partner
• Providing information to the business community and prospective investors on Greece’s export possibilities in industrial and agricultural products and investment opportunities in Greece.
• Organising trade delegations and facilitating participation in trade fairs and exhibitions in the respective country
• Organising seminars/workshops/conferences for the promotion of various production sectors and the Greek economy.
• Providing lists of contacts for exporters, market intelligence concerning business opportunities and export prospects
• Identifying marketing opportunities through market research and monitoring of trends and developments with a view to fitting products into markets
• Dealing with trade and business inquiries and providing essential information.
Duties of the interns will include:
- communicating with Business Associations and Government bodies
- monitoring daily economic press;
- writing reports and conducting market research;
- attending various meetings/conferences;
- supporting visits of Greek officials and business delegations to the receiving country;
- responding to various info requests about Greece and Greek business environment;
- responding to various info requests about the respective country and its business environment
- dealing/witnessing economic diplomacy issues in the respective country

___________________________________________________________________________


ECA Offices in the EU and Turkey

1. Nicosia
2. London
3. Paris
4. Madrid
5. Lisboa
6. Stockholm
7. Brussels
8. The Hague
9. Vienna
10. Milan
11. Rome
12. Berlin
13. Munich
14. Dusseldorf
15. Warsaw
16. Ljubljana
17. Budapest
18. Prague
19. Zagreb
20. Bucharest
21. Sofia
22. Ankara
23. Istanbul

Πληροφορίες:
Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210 8203250, e-mail: Galanaki@aueb.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, να καταθέσουν στο γραφείο ERASMUS το αργότερο μέχρι και την  Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016  τα ακόλουθα δικαιολογητικά (συμπληρωμένα με λατινικούς χαρακτήρες):

 

Τα παραπάνω έντυπα καθώς και τις θέσεις κινητικότητας για το τμήμα ΟΔΕ  μπορείτε να τα κατεβάσετε και από το link : http://www.ode.aueb.gr/index.php/undergrad/erasmus/erasmus-outgoing

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένη τη φόρμα αντιστοίχησης. Γι’ αυτό και, όταν συναντηθούν μαζί τους, θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία!!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

 

Διεθνής Διάκριση Προπτυχιακών Φοιτητών του ΟΔΕ

Οι τεταρτοετείς φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Αποστολάκη Ελευθερία, Βασιλάκης-Κινάλης Αντώνης, Καραμπάσης Κωνσταντίνος και Νασμής Χρήστος έλαβαν μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό Global Student Challenge που διοργανώνεται από τον φορέα Supply Chain Finance Community  (https://www.globalstudentchallenge.org/).

Στα πλαίσια του διαγωνισμού 600 ομάδες φοιτητών από μερικά από τα πιο καταξιωμένα Πανεπιστήμια και BusinessSchoolsαπό όλο τον κόσμο (πχ HEC, DukeUniversity, Insead, WarwickUniversity, UniversityofSouthernCalifornia, Esade, U. OfGlasgow, U. OfSt. Gallen, RotterdamSchoolofManagement, DelftU., NorwegianBusinessSchool  κ.α.), κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μία καινοτόμα διαδικτυακή επιχειρηματική προσομοίωση διάρκειας έξι μηνών. Η λίστα των συμμετεχόντων πανεπιστημίων παρουσιάζεται στη διεύθυνση https://www.globalstudentchallenge.org/arena/arena-home/universities/.

Ως διευθυντές πωλήσεων, προμηθειών, εφοδιαστικής αλυσίδας και χρηματοοικονομικών έλαβαν στρατηγικές αποφάσεις για την διοίκηση μίας εικονικής βιομηχανικής εταιρείας προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Οι ομάδες ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους για μία σειρά επιχειρηματικών ετών και αξιολογήθηκαν βάσει απόδοσης. Στην προσπάθειά τους αυτή υποστηρίχθηκαν από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΟΔΕ κυρία Σάνδρα Κοέν.

Από τις 140 ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν στους ημιτελικούς, η ομάδα των φοιτητών  του Τμήματος ΟΔΕ κατέλαβε την όγδοη θέση και προκρίθηκε στην τελική φάση του διαγωνισμού με άλλες 21 ομάδες.

Οι τελικοί θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο (12-15) του 2016 στην πόλη Zwolle της Ολλανδίας με τους φοιτητές μας να εκπροσωπούν όχι μόνο το Τμήμα ΟΔΕ και το πανεπιστήμιό μας, αλλά και τη χώρα μας.

Ακολουθεί η λίστα με τις ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό.

N.

Team name

University

Country

1. 

ISB Rookies

Indian School of Business

India

2. 

RUSH

Foreign Trade University Ho Chi Minh City

Vietnam

3. 

The Glaswegians

University of Glasgow

UK

4. 

Room 502

Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka

Bangladesh

5. 

Tycoons

Delft University of Technology (TU Delft)

The Netherlands

6. 

JamieCare

HEC Montreal

Canada

7. 

Gate 2

Prasetiya Mulya Business School

Indonesia

8. 

Pioneers

Athens University of Economics and Business

Greece

9.

Probeauty

BI Norwegian Business School

Norway

10. 

Poleposition

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Haedo (UTN Haedo)

Argentina

11. 

Ensa Agadir Team

National School of Applied Sciences (ENSA) Agadir

Morocco

12. 

Supply Unchained

Kedge Business School

France

13. 

NOVA

NOVA Information Management School (NOVA IMS)

Portugal

14. 

Ciao

Dresden International University

Germany

15. 

INSEAD16JMBA

INSEAD, Asia Campus

Singapore

Wildcard 

The Unstockables

Politecnico di Milano

Italy

Wildcard

St. Gallen Consulting Group

University of St. Gallen

Switzerland

Wildcard 

The Supply Chain Divas

University of Pretoria

South-Africa

Wildcard 

Nyenrode Accelerators

Nyenrode Business Universiteit

The Netherlands

Wildcard 

CESK

Koc University

Turkey

Wildcard 

Mars One

University of Southern California

USA

Wildcard

Underdogs

Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka

Bangladesh

 

Πρακτική Άσκηση Εαρινό Εξάμηνο 2016

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2015 – 2016 υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 12/02/2016 έως και 22/02/2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής :

 1. Να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα από τον ιστότοπο του Κεντρικού Γραφείο Πρακτικής Άσκησης http://internship.aueb.gr/. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από 23/02 – 25/02, συνεπώς θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων μέχρι αυτή την ημερομηνία.
 1. ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑΟδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
 1. Για να μπορέσετε να κάνετε την αίτηση σας είναι υποχρεωτικό να έχετε τον αριθμό της νέας φοιτητικής ταυτότητας. Στην περίπτωση που δεν έχετε, θα πρέπει να κάνετε άμεσα ηλεκτρονική αίτηση στο http://academicid.minedu.gov.gr/Applications.
 2. Οι φοιτητές θα πρέπει να εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Γίνεται διενέργεια συνεντεύξεων και η επιλογή γίνεται από την εταιρία. Οι εταιρείες θα λάβουν τα βιογραφικά σας μετά το πέρας των αιτήσεων και θα σας καλέσουν εφ όσον ενδιαφέρονται στους χρόνους που θα ορίσουν οι ίδιες.
 1. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης ορίζεται μετά τα μέσα Μαρτίου και πάντα μετά από συνεννόηση με το γραφείο πρακτικής άσκησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της καλοκαιρινής περιόδου θα βγει νέα ανακοίνωση το Μάιο.

Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο μία φορά (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ, είτε με άλλους πόρους).

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με εταιρία της επιλογής τους στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση, θα πρέπει να τους ενημερώσετε να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο internship@aueb.grμέχρι τη Δευτέρα 14/03/2016. Λεπτομέρειες για τους όρους ένταξης της στο πρόγραμμα (Ερώτηση 18: http://www.internship.aueb.gr/faq.php ).

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210- 8203825)
 • Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210-8203825)
 • Τμήμα Πληροφορικής (Ελευθερία Νυφλή,  enifli@aueb.gr, 210- 8203815)
 • Τμήμα Στατιστικής (Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210- 8203825)
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210- 8203813)
 • Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203815)
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210- 8203825)

*** Για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας επικοινωνείτε με τη κα Μαρία Κουτρουμπή (Γραμματεία τμήματος ΔΕΤ) marianik@aueb.gr, 210- 8203139 καθώς η διαδικασία είναι διαφορετική.

 

Meet the MBA! | 30 χρόνια Excellence in Business

MBAFullTime-OpenDay2015Αγαπητέ κύριε/ Αγαπητή κυρία,

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση η οποία απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους φοιτητές των ΜΒΑ Full-Time και Part-Time την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, 18:00, στην Αίθουσα Δ12 (Δεριγνύ 12, 1ος όροφος) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τόσο ο διευθυντής του Προγράμματος, Καθηγητής κ. Γεώργιος Κουρέτας, όσο και άλλοι διδάσκοντες στο πρόγραμμα, καθώς και καταξιωμένοι εκπρόσωποι της αγοράς και σημαντικών επιχειρηματικών φορέων θα αναφερθούν στο Πρόγραμμα ΜΒΑ και τις νέες εκπαιδευτικές υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται να προσφέρει στο άμεσο μέλλον, καθώς και στις επαγγελματικές προοπτικές από τη μελλοντική φοίτηση στο ΜΒΑ.

Οι διδάσκοντες του προγράμματος και εγώ προσωπικά θα χαρούμε να σας συναντήσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας για το Πρόγραμμα ΜΒΑ, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να ανταλλάξουμε απόψεις για τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΜΒΑ.

 

 

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Π. Κουρέτας
Καθηγητής
Διευθυντής ΜΒΑ

Περισσότερες πληροφορίες:
MBA Full Time: www.mba.aueb.gr
MBA Part Time: www.mba-parttime.aueb.gr

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Το πρόγραμμα erasmusείναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με το οποίο μπορείτε να κάνετε μέρος των σπουδών σας (1 ή 2 εξάμηνα) σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Υπεύθυνοι καθηγητές του τμήματος Ο.Δ.Ε. για το πρόγραμμα Erasmus είναι οι κ. Ζαρκάδα και Κασιμάτης. Στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Α. αναφέρονται (στα αγγλικά) οι χώρες προορισμού για τους φοιτητές του τμήματος Ο.Δ.Ε.. Οι χώρες προορισμού έχουν κατανεμηθεί αλφαβητικά στους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος. Φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να πάνε σε χώρα το όνομα της οποίας αρχίζει από G (π.χ. Germany) έως και N( π.χ. Norway) θα πρέπει να μιλήσουν με την κα Ζαρκάδα. Για τις υπόλοιπες χώρες, υπεύθυνος είναι ο κ. Κασιμάτης. Η διαδικασία η οποία απαιτείται από εσάς είναι η εξής:

1) Επιλέγετε πανεπιστήμιο προορισμού. Στην φάση αυτή θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον 2 πανεπιστήμια στα οποία θα θέλατε να πάτε. Πρέπει να επιλέξετε 2 πανεπιστήμια διότι είναι πιθανόν να μην επιλεγείτε για το πανεπιστήμιο το οποίο επιλέξατε πρώτο, οπότε καλό είναι να έχετε μία εναλλακτική επιλογή. Η διαδικασία επιλογής φοιτητών γίνεται από το γραφείο erasmus και προτεραιότητα στις επιλογές τους έχουν οι φοιτητές με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμού (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, απευθυνθείτε στο γραφείο erasmus).

2) Για το πανεπιστήμιο εξωτερικού το οποίο έχετε ως πρώτη επιλογή θα πρέπει να βρείτε μαθήματα για αντιστοίχιση. Όταν βρείτε μαθήματα για αντιστοίχιση, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο erasmus του τμήματος για να εγκριθούν οι αντιστοιχίες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία αντιστοίχισης μαθημάτων:

α. Πόσα μαθήματα του Ο.Π.Α. πρέπει να αντιστοιχίσω;

Το πρόγραμμα erasmus, είναι ένα πρόγραμμα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS). Κάνετε κάποια μαθήματα στο εξωτερικό τα οποία (εφόσον τα περάσετε) σας δίνουν κάποιες πιστωτικές μονάδες. Ανάλογα με το πόσες πιστωτικές μονάδες λάβατε, σας αναγνωρίζονται στο Ο.Π.Α. κάποια μαθήματα. Για κάθε 6μηνο το οποίο πηγαίνετε στο εξωτερικό, πρέπει τα μαθήματα τα οποία επιλέξατε για αντιστοίχιση να σας δίνουν συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες. Επειδή κάποιες φορές αυτό δεν είναι εφικτό, υπάρχει η ευελιξία να επιλέξετε μαθήματα στο εξωτερικό τα οποία να σας δίνουν από 28,5 έως 32 πιστωτικές μονάδες (δηλαδή όχι ακριβώς 30). Το κάθε μάθημα του τμήματος Ο.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιστοιχίσετε υποχρεωτικά 5 μαθήματα του Ο.Δ.Ε. με μαθήματα τα οποία προσφέρονται στο πανεπιστήμιο προορισμού.

β. Ποιά μαθήματα του τμήματος Ο.Δ.Ε. μπορώ να αντιστοιχίσω;

Τα μαθήματα του Ο.Δ.Ε. τα οποία μπορείτε να επιλέξετε για αντιστοίχιση είναι όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας στα οποία δεν έχετε εξεταστεί επιτυχώς με εξαίρεση όλα τα νομικά μαθήματα του τμήματος και το μάθημα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Τα μαθήματα αυτά εξαιρούνται της διαδικασίας αντιστοίχισης διότι το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι ιδιαίτερο για κάθε χώρα (εάν π.χ. αντιστοιχίζατε το Αστικό Δικαίο με κάποιο ανάλογο μάθημα σε πανεπιστήμιο της Αγγλίας, θα μαθαίνατε το Αγγλικό δίκαιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Ελληνικό). Επίσης όσον αφορά στα μαθήματα ξένης γλώσσας, μπορείτε να επιλέξετε το πολύ ένα τέτοιο μάθημα για αντιστοίχιση. Το μάθημα ξένης γλώσσας μπορεί να αντιστοιχηθεί με οποιοδήποτε μάθημα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, εφ’ όσον βεβαίως αυτό διδάσκεται στην ίδια γλώσσα με την ξένη γλώσσα την οποία έχετε επιλέξει στο Ο.Π.Α..

Έστω π.χ. ότι θέλετε να πάτε στο εξωτερικό με το πρόγραμμα erasmus το 5ο εξάμηνο των σπουδών σας. Τα μαθήματα του Ο.Δ.Ε. τα οποία μπορείτε να αντιστοιχίσετε είναι (πλην των εξαιρέσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως) όλα τα μαθήματα των 5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνων τα οποία είναι στο πρόγραμμα σπουδών σας (υποχρεωτικά και επιλογής) καθώς και όλα τα μαθήματα τα οποία δεν έχετε περάσει από τα 4 πρώτα εξάμηνα των σπουδών σας. Ειδικά για τους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα erasmus το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους, θα πρέπει να ξέρουν τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία αντιστοίχισης μαθημάτων ώστε να αντιστοιχίσουν μαθήματα τα οποία θα είναι στο πρόγραμμα σπουδών τους.

γ. Πως γίνεται η αντιστοίχιση με μαθήματα της σχολής προορισμού;

Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε μαθήματα στο πανεπιστήμιο προορισμού τα οποία να έχουν παρόμοιο περιεχόμενο με τα μαθήματα τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε εδώ. Ιδανικά, θα πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει 5 δικά μας μαθήματα με 5 μαθήματα της σχολής προορισμού τα οποία να έχουν ίδιο περιεχόμενο με τα δικά μας μαθήματα, και να σας δίνουν 6 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι κάθε πανεπιστήμιο ορίζει διαφορετικό αριθμό πιστωτικών μονάδων για τα μαθήματα τα οποία προσφέρει στους φοιτητές erasmus. Π.χ. υπάρχουν σχολές στο εξωτερικό οι οποίες για τα μαθήματα του προγράμματος erasmus δίνουν 7,5 ή 15 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα. Στην περίπτωση αυτή 2 μαθήματα των 15 πιστωτικών μονάδων καλύπτουν 5 μαθήματα του Ο.Δ.Ε.. Πρέπει όμως τα 2 μαθήματα των 15 πιστωτικών μονάδων να καλύπτουν (τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό) την ύλη των 5 μαθημάτων του Ο.Π.Α. τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Σε άλλα πανεπιστήμια προσφέρονται μαθήματα τα οποία δίνουν 2 ή 3 πιστωτικές μονάδες το καθένα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιλέξετε π.χ. 15 μαθήματα των 2 πιστωτικών μονάδων για να καλύψετε 5 δικά μας μαθήματα. Να σημειωθεί ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνετε την τριπλάσια δουλειά για να περάσετε 5 δικά μας μαθήματα. Οι πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε φόρτο εργασίας. Έτσι ένα μάθημα που δίνει 2 πιστωτικές μονάδες έχει συνήθως παρακολούθηση 1 ή 2 ώρες την εβδομάδα για διάρκεια μικρότερη του εξαμήνου, και ο φόρτος εργασίας για το μάθημα είναι το ένα τρίτο του φόρτου εργασίας ενός μαθήματος του Ο.Δ.Ε.. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει τα 15 μαθήματα των 2 πιστωτικών μονάδων να καλύπτουν την ύλη των 5 δικών μας μαθημάτων. Επιπλέον πρέπει οι πιστωτικές μονάδες που θα λάβετε από αυτά τα 15 μαθήματα να είναι κατανεμημένες 6 ανά μάθημα του Ο.Π.Α..

Δηλαδή, έστω ότι στα μαθήματα που θέλετε να αντιστοιχίσετε περιλαμβάνονται η Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι και το μάθημα Μικροοικονομική Ι. Έστω επίσης ότι το πανεπιστήμιο εξωτερικού προσφέρει μαθήματα των 2 πιστωτικών μονάδων. Ας υποθέσουμε ότι βρίσκετε 5 μαθήματα εκεί τα οποία έχουν σχέση με τη Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι και ένα μάθημα το οποίο έχει σχέση με την Μικροοικονομική Ι. Παρ’ όλο που τα 6 αυτά μαθήματα σας δίνουν συνολικά 12 πιστωτικές μονάδες, δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση με τη Μικροοικονομική Ι διότι τα μαθήματα που θα κάνετε εκεί και έχουν σχέση με Μικροοικονομική σας δίνουν μόνο 2 πιστωτικές μονάδες. Για να σας αντιστοιχηθούν τα μαθήματα Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι και Μικροοικονομική Ι πρέπει να βρείτε 3 μαθήματα των 2 πιστωτικών μονάδων τα οποία να καλύπτουν την ύλη της Χρηματοδοτικής Διοίκησης Ι και 3 μαθήματα των 2 πιστωτικών μονάδων τα οποία να καλύπτουν την ύλη της Μικροοικονομικής Ι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ασχέτως με το πως θα συμπληρωθεί η φόρμα αντιστοίχησης μαθημάτων, για να σας αντιστοιχηθεί ένα μάθημα του Ο.Δ.Ε. θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 6 πιστωτικές μονάδες, για 2 μαθήματα τουλάχιστον 12 πιστωτικές μονάδες, κ.τ.λ. Εάν π.χ. περάσετε στο εξωτερικό μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 20 πιστωτικές μονάδες, θα σας αντιστοιχηθούν 3 δικά μας μαθήματα. Για να περάσετε 4 δικά μας μαθήματα θα έπρεπε να είχατε τουλάχιστον 24 πιστωτικές μονάδες κ.ο.κ.

δ. Πως γνωρίζετε εάν κάποιο μάθημα του πανεπιστημίου εξωτερικού αντιστοιχίζεται με κάποιο δικό μας;

Θα πρέπει να δείτε στον οδηγό σπουδών την ύλη του δικού μας μαθήματος και στον οδηγό σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής την ύλη του μαθήματος που θέλετε να επιλέξετε. Εάν η ύλη ταιριάζει (στο μεγαλύτερο μέρος της) τότε το μάθημα αντιστοιχίζεται. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει οδηγός σπουδών στο πανεπιστήμιο εξωτερικού, τότε θα πρέπει να σας κατευθύνει ο τίτλος του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η τελική αντιστοίχιση θα γίνει σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο erasmsus του τμήματος.

ε. Τι γίνεται εάν θέλω να αλλάξω τα μαθήματα τα οποία έχω αντιστοιχίσει;

Πριν πάτε στο πανεπιστήμιο εξωτερικού ή κατά τη φοίτησή σας εκεί, μπορεί για κάποιο λόγο να θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση που έχετε κάνει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο erasmusτου τμήματός σας για να εγκρίνει την αλλαγή. Εάν αποφασίσετε να κάνετε αλλαγές στα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσετε στο εξωτερικό χωρίς να ενημερώσετε των εκπρόσωπο erasmus του τμήματος, υπάρχει σημαντική πιθανότητα τα νέα μαθήματα τα οποία θα επιλέξετε να μην αντιστοιχιστούν με κανένα μάθημα. Επίσης, εάν κάνετε στο εξωτερικό μαθήματα τα οποία σας δίνουν λιγότερες από 30 πιστωτικές μονάδες, υπάρχει πιθανότητα να ακυρωθεί το 6μηνο το οποίο φοιτάτε στο εξωτερικό, να μην αντιστοιχηθεί κανένα μάθημα και να πρέπει να επιστρέψετε τη χρηματοδότηση την οποία λαμβάνετε από το Ι.Κ.Υ.. Για το λόγο αυτό, για ότι αλλαγές θέλετε να κάνετε στα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε εκεί και τις αντιστοιχίες σας, πρέπει πάντα και ανεξαιρέτως να επικοινωνήσετε πριν κάνετε τις αλλαγές με τον εκπρόσωπο erasmus του τμήματός σας.

Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγματα αντιστοίχισης μαθημάτων και δίνονται και κάποιες εξηγήσεις σχετικά με την αντιστοίχιση.

 
Περισσότερα Άρθρα...

Επισκεφτείτε μας στο Facebook RSS