grammateia.jpg
Αρχική Γραμματεία Ανακοινώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
23 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΤΗΝ ΕΕ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 08 – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας (ΙΚΥ) το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει 23 θέσεις πρακτικής άσκησης σε αντίστοιχες Πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό (στην Ε.Ε. και την Τουρκία), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Oι θέσεις πρακτικής αφορούν συγκεκριμένα στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών και είναι διάρκειας 3-6 μηνών.


Τα κριτήρια επιλογής που θέτει το ΥΠΕΞ είναι τα εξής:

Σπουδές στους τομείς: Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Πολύ καλή γνώση Windows, MS Office

Μ.Ο. βαθμολογίας

Εξάμηνο φοίτησης. Θα προτιμηθούν τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Ξένες γλώσσες: Aγγλικά-άριστη γνώση (C2).

Ενδεχόμενη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να γνωρίζει ο φοιτητής τη γλώσσα, στη χώρα της οποίας βρίσκεται η εκάστοτε Πρεσβεία μας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στην προκήρυξη αυτή με τα Τμήματα στα οποία διδάσκονται Οικονομικές Επιστήμες & Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, που μπορούν να συμπεριλάβουν τα ανωτέρω κριτήρια του ΥΠΕΞ στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των φοιτητών, σε συνδυασμό με τα εκάστοτε κριτήρια που θέτουν παγίως τα τμήματα αυτά για την επιλογή φοιτητών για πρακτική άσκηση Εrasmus+.

Διευκρινίζεται ότι το ΥΠΕΞ επιθυμεί η τελική επιλογή των φοιτητών να γίνει από τους Πρέσβεις και για το λόγο αυτό ενδέχεται οι φοιτητές να κληθούν σε συνέντευξη (μέσω skype).
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται έγγραφο αποδοχής από τον φορέα υποδοχής, όπως συνήθως γίνεται στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών.

Κατά συνέπεια, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής εκ μέρους των τμημάτων του ΟΠΑ των φοιτητών για τις συγκεκριμένες θέσεις, το ίδρυμά μας θα αποστείλει στο ΥΠΕΞ την κατάσταση με τους 5 πρώτους φοιτητές κατά αύξουσα σειρά με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης σε συνδυασμό με τα κριτήρια των τμημάτων μας.

Οι θέσεις αυτές είναι 5 για το ΟΠΑ και οι φοιτητές που θα τύχουν της τελικής επιλογής από το ΥΠΕΞ θα λάβουν υποτροφία 3 μηνών από τη χρηματοδότηση του ΙΚΥ για το Πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αποστείλει στο ΥΠΕΞ κατάσταση με τους πέντε (5) πρώτους φοιτητές σε αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.

Για την τελική επιλογή των φοιτητών από τις Πρεσβείες για τις συγκεκριμένες θέσεις δεν φέρει ευθύνη το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το ΙΚΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις καθώς και για τα αναμενόμενα καθήκοντα των φοιτητών, παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα κείμενα «The Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic» και την κατάσταση «ECA Offices in the EU and Turkey».
_______________________________________________________________________


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: εδώ 
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Ζητείται από τη Γραμματεία του αιτούντος με τη συναίνεσή του)
3. Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
4. Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά).
5 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
6. Συμπλήρωση του εγγράφου Erasmus+ Training Agreement.
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές, απαιτείται έγκριση της Πρακτικής Άσκησης και αναγνώριση αυτής με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS με την υπογραφή του Ακαδημαϊκού Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος.
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, απαιτείται έγκριση της Πρακτικής Άσκησης και αναγνώριση αυτής με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS με την υπογραφή του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος.


Προσοχή:
Οι φοιτητές πριν την υποβολή της αίτησής τους καλούνται να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus+ των Τμημάτων τους ή με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, κατά περίπτωση .

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ:

√ Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Galanaki@aueb.gr ή vikipap@aueb.gr

ή
√ Μέσω fax: 210 8228419


Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ακόλουθοι:

Α. Τελειόφοιτοι φοιτητές των 3 τμημάτων που προαναφέρθηκαν και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον το 90% των μαθημάτων των προηγουμένων ετών.
Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές των 3 τμημάτων που προαναφέρθηκαν.

Παραθέτουμε παρακάτω τα ποσά υποτροφιών για Πρακτική Άσκηση που αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για να έχουν μία σχετική πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι.
Για το 2016-2017 δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα ποσά των υποτροφιών αυτών εκ μέρους του ΙΚΥ.


ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2015-2016
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

    Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα) 
Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης 
Αγγλία 
Αυστρία
Γαλλία
Δανία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λιχτενστάιν
Νορβηγία
Σουηδία
Φινλανδία 
 600
Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
 
Βέλγιο
Γερμανία
Ελλάδα
Ισλανδία
Ισπανία
Κροατία
Κύπρος
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Τουρκία 
Τσεχία
 550
Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης
Βουλγαρία
Εσθονία
Λετονία
Λιθουανία
Μάλτα
Ουγγαρία
ΠΓΔΜ 
Πολωνία
Ρουμανία
Σλοβακία
500________________________________________________________________________

The Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic

The Ministry of Foreign Affairs conducts the country’ s foreign policy, represents the country before other states and international organizations, participates on its behalf in international cooperation initiatives and mechanisms at the international, European and regional levels and advocates Greek interests, both public and private, abroad.
Economic Diplomacy- The Economic and Commercial Affairs (ECA) Offices
Interns will be able to participate in the daily program of the Economic and Commercial Affairs Office in the receiving state.
The Economic and Commercial Affairs Offices form part of the Diplomatic Authorities of Greece. Their primary role is to enhance the trade and economic interests of the Hellenic Republic in the respective country, through promoting and facilitating the expansion of Greek exports of goods and services, monitoring imports, attracting foreign investment in Greece and enhancing bilateral business cooperation. This role includes:
• Promoting Greece as an international business and services centre
• Encouraging foreign investment and stimulating business interest in Greece
• Developing commercial relations and business contacts with foreign importers and distributors.
• Enhancing the image of Greece as a reliable trading partner
• Providing information to the business community and prospective investors on Greece’s export possibilities in industrial and agricultural products and investment opportunities in Greece.
• Organising trade delegations and facilitating participation in trade fairs and exhibitions in the respective country
• Organising seminars/workshops/conferences for the promotion of various production sectors and the Greek economy.
• Providing lists of contacts for exporters, market intelligence concerning business opportunities and export prospects
• Identifying marketing opportunities through market research and monitoring of trends and developments with a view to fitting products into markets
• Dealing with trade and business inquiries and providing essential information.
Duties of the interns will include:
- communicating with Business Associations and Government bodies
- monitoring daily economic press;
- writing reports and conducting market research;
- attending various meetings/conferences;
- supporting visits of Greek officials and business delegations to the receiving country;
- responding to various info requests about Greece and Greek business environment;
- responding to various info requests about the respective country and its business environment
- dealing/witnessing economic diplomacy issues in the respective country

___________________________________________________________________________


ECA Offices in the EU and Turkey

1. Nicosia
2. London
3. Paris
4. Madrid
5. Lisboa
6. Stockholm
7. Brussels
8. The Hague
9. Vienna
10. Milan
11. Rome
12. Berlin
13. Munich
14. Dusseldorf
15. Warsaw
16. Ljubljana
17. Budapest
18. Prague
19. Zagreb
20. Bucharest
21. Sofia
22. Ankara
23. Istanbul

Πληροφορίες:
Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210 8203250, e-mail: Galanaki@aueb.gr

 

 

Επισκεφτείτε μας στο Facebook RSS